การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของระดับชั้นอนุบาล

การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน1 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย

“การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน” ให้เหมาะสมสำหรับชั้นเรียนของเด็กปฐมวัย ถือเป็นสิ่งที่คุณครูปฐมวัยควรจะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากในการศึกษาระดับปฐมวัยนั้น ห้องเรียนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก การจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และเป็นผลดีกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย จะทำให้เด็กได้พัฒนาทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้การจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยจะทำให้เด็กปฐมวัยที่ต้องแยกกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดู มาอยู่ที่โรงเรียนตลอดวัน รู้สึกอบอุ่น มั่นใจ และมีความสุขได้อีกด้วย  

นัยพินิจ คชภักดี (2548) ได้นำเสนอแนวคิดและความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ไว้ดังต่อไปนี้

 • สมองเป็นอวัยวะที่มีความจำเฉพาะตัว และเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จนเกิดเป็นความแตกต่างและหลากหลายของสมองที่สั่งสมมาตลอดชั่วชีวิต
 • การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดเมื่อสมองเผชิญกับความเครียดและความรู้สึกผ่อนคลายในปริมาณที่สมดุลกัน คือ การตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ถ้าครูจะนำไปปฏิบัติก็ต้องสร้างบรรยากาศของห้องเรียน ไม่ใช่ให้ปลอดภัยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำให้เกิดประกายของความรู้สึกกระหายใคร่รู้
 • การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมองกับสิ่งแวดล้อมทำให้ต้องตระหนักว่ายิ่งมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์เท่าใด ก็จะทำให้สมองเกิดการเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น
 • สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์จะส่งผลให้สมองมีการเชื่อมโยงของระบบประสาทเพิ่มขึ้นถึง 25 % ทั้งในช่วงแรกและช่วงหลังของชีวิต ดังนั้นสภาพแวดล้อมของคนเราจึงต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความหลากหลาย
 • การเรียนรู้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับการหายใจ เพียงแต่การเรียนรู้ถูกยับยั้ง หรือส่งเสริมด้วยปัจจัยบางอย่างได้
 • การเชื่อมโยงของระบบประสาทขึ้นอยู่กับปัจจัยของสิ่งแวดล้อม นั่นคือ ลักษณะของโรงเรียน กับสิ่งที่พบในชีวิตประจำวันด้วย
 • การควบคุมความเครียด โภชนาการ การออกกำลังกาย และการผ่อนคลาย รวมทั้งการบริหารสุขภาพในรูปแบบอื่น ๆ จะต้องเป็น ส่วนสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาถึงความเหมาะกับการเรียนรู้ด้วย
 • เด็กปกติที่มีอายุเท่ากัน อาจมีอายุทางพัฒนาการของทักษะพื้นฐานแตกต่างกันได้ถึงห้าปี

ด้วยเหตุนี้คุณครูปฐมวัยจึงควรจัดเตรียมห้องเรียนและพื้นที่ในการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนรู้และพัฒนาการสมองของเด็กปฐมวัย โดยมีสิ่งที่ต้องพิจารณา คือ…

 • ห้องเรียนควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอและสม่ำเสมอทั่วห้อง ปราศจากเสียงรบกวน
 • มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยจะต้องคัดสรรวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีความสร้างสรรค์ แข็งแรงทนทาน และมีความหลากหลายมาใช้งาน   ซึ่งจะต้องจัดวัสดุปกรณ์ให้อยู่ในระดับที่เด็กสามารถหยิบได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมาขอความช่วยเหลือจากคุณครู 
 • มีพื้นที่ที่เหมาะสม โดยห้องเรียนต้องมีพื้นที่กว้างพอ สำหรับการทำกิจกรรมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย เด็ก ๆ แต่ละคนสามารถนั่งได้อย่างสบาย ไม่เบียดกัน
 • ห้องเรียนต้องมีมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ เช่น  มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ มุมวิทยาศาสตร์ มุมหนังสือ เป็นต้น ใน 1 ห้องเรียนควรมีมุมประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างน้อย 3-5 มุม และจะต้องมีการผลัดเปลี่ยนสื่อของเล่นตามมุมที่เกิดจากความสนใจของเด็ก
 • คุณครูจะต้องสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้อบอุ่น ปลอดภัย ผ่อนคลาย อบอวลไปด้วยความรักและความเมตตา เพื่อให้เด็ก ๆ รู้สึกสบายใจและสะดวกใจที่จะใช้เวลาอยู่ในห้องเรียนนาน ๆ  
 • ห้องเรียนควรมีผลงานของเด็ก ๆ ตกแต่งไว้ เช่น ติดผลงานศิลปะของเด็กพร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ติดภาพกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่น่าประทับใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
 • ควรใช้สีสันที่ช่วยกระตุ้นสมองของเด็กปฐมวัยมาตกแต่งห้องเรียน เช่น สีขาว สีฟ้า สีเขียว สีชมพู ในโทนอ่อน ๆ  เพราะทำให้รู้สึกสงบ สดใส ปลอดโปร่ง หากใช้โทนสีที่สว่างสะดุดตาจนเกินไปจะทำให้เด็กรู้สึกไม่สบายตา  และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่งสื่อการเรียนการสอนที่สามารถนำมาใช้จัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของระดับชั้นอนุบาลได้เป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยและเนื้อหาที่เรียน เช่น ภาพตกแต่งห้อง ก-ฮ, ภาพตกแต่งห้อง A-Z และ ภาพตกแต่งห้อง 1-10 เป็นต้น นอกจากนี้ หจก.รัฐกุล ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายสมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย สมุดพกปฐมวัย แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อการพัฒนาการเด็กและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *