“การเล่น” สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น ไม่ใช่กิจกรรมที่ทำแล้วจะรับได้ความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่การเล่นคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กวัยนี้เลย เพราะการเล่นสามารถก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสุขและสนุกสนาน ซึ่งจะสามารถกระตุ้นให้กระบวนการเรียนรู้ของเด็กทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากของจริง ก็ล้วนแต่จะเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย สร้างความฉลาด  เพราะการเล่นทำให้เด็ก ๆ รู้จักเป็นคนช่างสังเกต ช่างจำแนก ช่างแยกแยะ  มีความคิดสร้างสรรค์จนเกิดการต่อยอดความคิดอย่างไม่สิ้นสุด

             การเล่นและของเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี สามารถแบ่งตามความสนใจของเด็กได้ดังต่อไปนี้

             เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3 -5 ปี จะชอบวิ่ง ชอบกระโดด ชอบปีนป่าย

             ควรส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เล่นออกกำลังกาย เล่นเครื่องเล่นสนาม  เช่น ชิงช้า ไม้ลื่น ที่ปีนป่าย ปั่นจักรยาน 3 ล้อ เป็นต้น เพราะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ฝึกการทรงตัว ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒนากล้ามเนื้อแขนและขา

             เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3 -5 ปี จะมีความสนใจในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ

             ควรส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เล่นอิสระตามใจตนเองด้วยของเล่นเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตัวของเล่นตัวต่อพลาสติก ไม้บล็อกรูปทรงต่าง ๆ  เป็นต้น เพราะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต และจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี        

             เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3 -5 ปี จะชอบในการค้นคว้า ทดลองทำสิ่งต่าง ๆ

             ควรส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการสำรวจ โดยให้เล่นของเล่นที่ใช้กลไก ของเล่นที่มีการเคลื่อนไหว ของเล่นที่ต่อขึ้นเอง เพราะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  ฝึกการสังเกต ฝึกให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักการคิดและแก้ไขปัญหา และช่วยฝึกให้เด็ก ๆ ได้จดจำสิ่งต่าง ๆ

             เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3 -5 ปี จะสนใจในตัวเลขและตัวอักษร

             ควรส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เล่นเกมเกี่ยวกับตัวเลข ตัวอักษร เพราะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  โดยคุณครูปฐมวัยอาจจะให้เด็ก ๆ เล่นเกมหาภาพตัวเลข ตัวอักษร เพื่อช่วยฝึกการจำลักษณะของตัวเลข ตัวอักษร และช่วยฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกตความแตกต่างของลักษณะตัวเลข ตัวอักษรแต่ละตัว

             เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3 -5 ปี จะสนใจในการวาดภาพ ระบายสี

             ควรส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ฝึกวาดภาพและระบายสี ไม่ว่าจะเป็นสีไม้ สีเทียน สีน้ำ สีโปสเตอร์  เพราะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กแต่ละคน โดยเด็ก ๆ จะได้ใช้มือ ใช้นิ้วมือ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์ผลงานออกมาผ่านการวาดภาพและระบายสี

             เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3 -5 ปี จะชื่นชอบในการฟังนิทาน

             ควรส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ฟังนิทานอย่างสนุกสนาน โดยคุณครูปฐมวัยควรเล่านิทานให้เด็กฟังและควรแสดงท่าทางประกอบ พร้อมทั้งฝึกให้เด็กปฐมวัยรู้จักเล่าเรื่องราวต่าง ๆ  อาจจะเป็นเรื่องราวจากภาพ หรือเรื่องราวจากสถานการณ์จริง จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการฟังและฝึกการเรียงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ เพราะงั้นหนังสือนิทานและหนังสือภาพ จึงเป็นสิ่งที่ควรมีอยู่ในห้องเรียนของเด็กปฐมวัยอยู่เสมอ

             เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3 -5 ปี จะชื่นชอบในการฟังเพลง ฟังเสียงดนตรี

             ควรส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการฟังเสียงและเคลื่อนไหวตามจังหวะ โดยเปิดเพลงฟัง แล้วให้เด็กแสดงท่าทางต่าง ๆ ตามจินตนาการของเด็ก หรือคุณครูปฐมวัยอาจจะสอนให้เด็กร้องเพลงแบบง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย พร้อมทั้งสอนท่าทางประกอบเพลง จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี

             เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3 -5 ปี จะชื่นชอบในการเล่นบทบาทสมมติ

             ควรส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เล่นจำลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ใหญ่  โดยอาจจะมีอุปกรณ์ประกอบการเล่น เช่น ของเล่นจำลองสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ เสื้อผ้าเครื่องแบบต่าง ๆ ตามอาชีพ  ของใช้ในบ้าน เป็นต้น จะช่วยฝึกการรับรู้ ความคิดเห็น จินตนาการการเลียนแบบของจริง และจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กได้เป็นอย่างดี

             เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3 -5 ปี จะชื่นชอบในการเล่นรวมกลุ่ม

             ควรส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้มีการเล่นที่ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการแก้ปัญหา  ฝึกการกล้าแสดงออก เช่น การเล่นเกมการศึกษา การเล่นแข่งขันกันระหว่างทีม จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม และด้านสติปัญญาของเด็กได้เป็นอย่างดี

             “การเล่น” อย่างสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่คุณครูปฐมวัยควรส่งเสริมและพัฒนาให้กับเด็กปฐมวัย เพราะเด็กที่มีประสบการณ์การเล่นในวัยเด็กมากพอ จะมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน สามารถเรียนรู้และจัดการกับปัญหาเมื่อเด็กเติบโตขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             “รัฐกุล”  มีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ นิทาน เกมการศึกษา และของเล่นเด็กปฐมวัย จัดจำหน่ายมากมาย สามารถเลือกได้หลากหลายกิจกรรม ซึ่งล้วนแต่เหมาะกับการนำไปส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยอย่างมากที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *