5 นวัตกรรมการศึกษา ที่คุณครูทุกคนควรอัปเดต

        ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ “นวัตกรรมการศึกษา”  จึงจัดว่ามีความสำคัญและได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาในปัจจุบันหลากหลายประการ เพราะจะต้องตอบสนองการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้ได้มากขึ้นภายใต้เวลาที่จำกัด

        “นวัตกรรมการศึกษา” คือการสร้างสื่อใหม่ที่สามารถช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและช่วยให้การทำงานของคุณครูผู้สอนเป็นไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

        “นวัตกรรมการศึกษา”  เป็นได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเน้นนวัตกรรมที่น่าสนใจและทันสมัย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ในการเรียนการสอนทั้งสิ้น โดยนวัตกรรมการศึกษาควรจะต้องใช้ง่ายเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของนักเรียน ง่ายต่อการเตรียมการเพราะคุณครูผู้สอนมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากมาย และจะต้องสะดวกต่อคุณครูผู้สอนที่ไม่ชำนาญด้านนวัตกรรมอีกด้วย

หลักการพื้นฐานของนวัตกรรมการศึกษา มีดังนี้

 1. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือใหม่เพียงบางส่วน
 2. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีการนำมาใช้ในที่นั้น  
 3. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ในช่วงเวลาหนึ่งแต่อาจเป็นของเก่าในอีกช่วงเวลาหนึ่ง
 4. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ที่กำลังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ทดสอบว่า จะใช้ได้ผลมากน้อยเพียงใดในบริบทนั้น
 5. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับนำไปใช้แต่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติ
 6. จะต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับนำไปใช้บ้างแล้วแต่ยังไม่แพร่หลาย

ประโยชน์ของนวัตกรรมการศึกษา  มีดังนี้

 1. ช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูผู้สอนที่ยังคงยึดรูปแบบวิธีการสอนแบบบรรยายโดยครูเป็นศูนย์กลาง เพื่อช่วยทำให้นักเรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึ้น
 2. ช่วยในการจัดการการเรียนรู้ อธิบายเนื้อหาบทเรียนที่ยาก ๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้น
 3. ช่วยให้การจัดการการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้
 4. ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพ
 5. ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาตามที่กำหนดไว้

        อยากเป็นครูที่ดีในยุค 5G ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ “รัฐกุล” ชวนดู 5 นวัตกรรมการศึกษาที่คุณครูทุกคนควรอัปเดต ยกระดับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเจ้าหนูนักเรียนให้มีพัฒนาการที่ดีได้เต็มที่กว่าที่เคย

1. นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร

เป็นการใช้วิธีใหม่ ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของบุคคลให้มากขึ้น เช่น หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตรรายบุคคล หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ หลักสูตรท้องถิ่น

2. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

เป็นการใช้วิธีการเชิงระบบมาดำเนินการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ของคุณครูผู้สอนให้มีคุณภาพขึ้น เช่น การสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ การเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือการสอนแบบใหม่ ๆ

3. นวัตกรรมสื่อการสอน

เป็นนวัตกรรมที่นำประโยชน์ของความก้าวหน้าของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคม มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ ๆ เช่น สื่อการสอนที่สามารถตอบโต้ได้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือบัตรกิจกรรมต่าง ๆ

4. นวัตกรรมด้านการประเมินผล

เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำได้รวดเร็ว เช่น การพัฒนาคลังข้อสอบ การลงทะเบียนเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ ใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดเกรด

5. นวัตกรรมด้านบริหารจัดการ

เป็นนวัตกรรมที่ใช้สารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การบันทึกพัฒนาการด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (ครูแคร์)  หรือสร้างฐานข้อมูลของบุคลากร และเรื่องต่าง ๆ ในสถานศึกษา

        “ครูแคร์” ให้บริการโปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ช่วยให้คุณครูบันทึกข้อมูลได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งข้อมูลเวลาเรียน บันทึกพัฒนาการ บันทึกการเจริญเติบโตและประวัติเด็กนักเรียน ประมวลและรายงานผลอย่างง่ายดาย ให้คุณครูทำงานเสร็จทันตามกำหนดเวลาแบบเหนื่อยน้อยลงเยอะมาก !

        ไม่เพียงแต่ดีต่อคุณครูเท่านั้น แต่ “ครูแคร์” ยังมีประโยชน์ต่อผู้บริหารอีกด้วย เพราะ “ครูแคร์” พร้อมรายงานผลข้อมูลได้ทันทีทั้งข้อมูลการเข้าเรียน ข้อมูลพัฒนาการนักเรียน ในสถานศึกษาของท่าน โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงได้ทุกช่องทาง ทำงานได้ทุกที่

สนใจติดต่อทดลองใช้ฟรี ได้ที่ https://www.rathakun.com/krucare-program/

#สอบถาม #สั่งซื้อ #สื่อการเรียนการสอน
.
📲 m.me/rathakun11/
📲 Line ID: (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ )
หรือ คลิก https://bit.ly/3PpzYDC
☎️ 081-6257458 , 0896911094
รัฐกุล “ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณครูอนุบาล”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *