หมวดหมู่: ความรู้ครูปฐมวัย

เปลี่ยนเด็กดื้อเป็นเด็กดี ด้วยวิธีรับมือแบบคุณครูมืออาชีพ

เปลี่ยนเด็กดื้อเป็นเด็กดี ด้วยวิธีรับมือแบบคุณครูมืออาชีพ

อาการของ “เด็กดื้อ” เป็นปัญหาที่ผู้ปกครองและครูหลายคนต้... continue reading

รับมือเด็ก Gen Alpha เรื่องนี้ คุณครูต้องรู้

เด็กยุคใหม่ที่เราเรียกกันว่า "Gen Alpha" คือเด็กที่เกิด... continue reading

HOW TO สร้าง Growth Mindset ในชั้นเรียน

การสร้าง Growth Mindset เป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนา... continue reading
ปพ.6 สำคัญไฉน มาไขคำตอบไปพร้อมๆ กัน - รัฐกุล รวมรวบบทความที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ไว้ให้ผู้ปกครอง และครู ได้ทำความเข้าใจกับเด็กวัยนี้มากยิ่งขึ้น

ปพ.6 สำคัญไฉน มาไขคำตอบไปพร้อมๆ กัน

“การศึกษา” เป็นหลักการที่สำคัญในการสร้างสังคมให้มีความเ... continue reading
รัฐกุล…พาดูแผนภาพการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

รัฐกุล…พาดูแผนภาพการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คืออะไร ? การประเมินการจ... continue reading
รัฐกุล...ชวนดู “แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

รัฐกุล…ชวนดู “แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

“กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” จัดเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่า... continue reading
องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา... continue reading
หลักการการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หลักการการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สำหรับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2... continue reading
สมรรถนะหลัก 5 ประการ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะหลัก 5 ประการ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนจะไปทำความรู้จักกับ สมรรถนะหลัก 5 ประการ หลักสูตรกา... continue reading
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผู้เรียน... continue reading
8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สำหรับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2... continue reading
ปพ. คืออะไร ?

ปพ. คืออะไร ?

ทำความรู้จักเอกสารสำคัญทางด้านการศึกษาที่ควรรู้ แบบ ปพ.... continue reading
5 นวัตกรรมการศึกษา ที่คุณครูทุกคนควรอัปเดต

5 นวัตกรรมการศึกษา ที่คุณครูทุกคนควรอัปเดต

        ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน... continue reading
Psychomotor Domain 5 ระดับพฤติกรรมทางทักษะพิสัย ตามทฤษฎีการเรียนรู้ เบนจามิน บลูมและคณะ

Psychomotor Domain 5 ระดับพฤติกรรมทางทักษะพิสัย ตามทฤษฎีการเรียนรู้ เบนจามิน บลูมและคณะ

“บลูม” หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า “เบนจามิน บลูม” เป็นนักจิตวิท... continue reading
คุณครูต้องรู้ : ประเมินพัฒนาการยังไง ? ให้มีคุณภาพสูงสุด !

คุณครูต้องรู้ : ประเมินพัฒนาการยังไง ? ให้มีคุณภาพสูงสุด !

เด็กปฐมวัย  เป็นเด็กที่อยู่ในวัยกำลังเรียนรู้ มีความซุก... continue reading
“ครูแคร์” ผู้ช่วยมือ 1 ของคุณครูและโรงเรียนทั่วประเทศ

แนวทางการประเมินพัฒนาการ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2560

“เด็กในวันนี้…คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า” ในการที่จะท... continue reading
นักเรียนสนุก คุณครูแฮปปี้ “กิจกรรมช่วงสงกรานต์ที่เด็ก ๆ ควรปฏิบัติ”

นักเรียนสนุก คุณครูแฮปปี้ “กิจกรรมช่วงสงกรานต์ที่เด็ก ๆ ควรปฏิบัติ”

มาทำความรู้จัก “สงกรานต์” กันก่อน ! ประเพณี “สงกรานต์” ... continue reading
ลักษณะธรรมชาติพิเศษของเด็กในวัยอนุบาลที่คุณครูควรรู้ !

ลักษณะธรรมชาติพิเศษของเด็กในวัยอนุบาลที่คุณครูควรรู้ !

สำหรับใน “เด็กวัยอนุบาล” ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ร่างกาย... continue reading

เรื่องนี้ที่คุณครูปฐมวัยต้องรู้ : การกำหนดวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

“การกำหนดวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน” เป็นหน... continue reading

รู้ไว้ต้องดีกว่า !! การรายงานผลการประเมินพัฒนาการและการนำข้อมูลไปใช้

“การรายงานผลการประเมินพัฒนาการ” เป็นขั้นตอนสำคัญในการสื... continue reading

ไขข้อข้องใจ เนื้อหาหลักสูตร “รัฐกุล” เป็นหลักสูตรเก่า หรือหลักสูตรใหม่ ? เอาเนื้อหามาจากไหน ?

ตอบคำถามฮอตฮิต ตอกย้ำความมั่นใจ เลือก “รัฐกุล” รับรองไม... continue reading
เคลียร์ครบ จบข้อสงสัย ทำไม “ตัวบ่งชี้” และ “สภาพที่พึงประสงค์ ” ของ “รัฐกุล” ถึงมีหลายข้อกว่าหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ?

เคลียร์ครบ จบข้อสงสัย ทำไม “ตัวบ่งชี้” และ “สภาพที่พึงประสงค์ ” ของ “รัฐกุล” ถึงมีหลายข้อกว่าหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ?

เรียกได้ว่านี่คือคำถามสุดฮอตฮิตที่ลูกค้าหลายท่านต่างสอบ... continue reading
4 เทคนิค สอนเด็กให้เป็น “ผู้ฟัง” จากวิทยาศาสตร์แห่งการฟัง

4 เทคนิค สอนเด็กให้เป็น “ผู้ฟัง” จากวิทยาศาสตร์แห่งการฟัง

“การฟัง” เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากของการสื่อสาร เรียกได้ว่... continue reading
เจาะลึก IEP แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สำหรับเด็ก LD บกพร่องทางการเรียนรู้

เจาะลึก IEP แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สำหรับเด็ก LD บกพร่องทางการเรียนรู้

แผน IEP ย่อมาจาก Individualized Education Program หรือใ... continue reading