กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

ขึ้นชื่อว่า “เด็กปฐมวัย” แล้วละก็ ใครหลายคนก็ย่อมเข้าใจดีว่าเด็กในวัยนี้นั้นมีความต้องการในส่วนของการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านจิตใจ เป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นวัยที่เป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีของสังคม

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยนั้นจะอยู่ไม่นิ่ง มีความอยากรู้ อยากเห็น ชอบสงสัย ชอบซักถาม ต้องการเคลื่อนไหวออกกําลังกายเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเจริญเติบโต ต้องการการพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนเพื่อให้มีการทำงานประสานกันกับประสาทส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ “การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

“กล้ามเนื้อมัดใหญ่” คืออะไร ?

     กล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือ กล้ามเนื้อบริเวณลำตัว แขน ขา ซึ่งจะไปทำงานสัมพันธ์กับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย

     การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กในวัยนี้จึงความสำคัญมาก เพราะเป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุ่นของร่างกาย และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ ให้ทำงานประสานกับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายได้ เด็ก ๆ จะมีความแข็งแรง กระฉับกระเฉง อันเป็นพื้นฐานของทักษะที่ดีในการเล่นกีฬา ในทางตรงข้าม หากละเลยการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กช่วงวัยนี้ก็จะส่งผลทำให้การพัฒนาโครงสร้างทักษะของร่างกายทางด้านอื่นทำงานได้อย่างไร้ประสิทธิภาพ และอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้นไปอีกด้วย

    สำหรับเกณฑ์การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กปฐมวัยที่เป็นไปอย่างเหมาะสม คุณครูปฐมวัยควรประเมินพัฒนาการว่าเด็กละคนมีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ จากตัวชี้วัด ต่อไปนี้

             เด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปี

– สามารถเดินตามแนวที่กำหนดได้

– สามารถกระโดดสองขาขึ้นลงอยู่กับที่ได้

– สามารถวิ่งแล้วหยุดได้โดยทันที

– สามารถรับลูกบอลโดยใช้มือและลำตัวช่วย

             เด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ปี

– สามารถเดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

– สามารถกระโดดขาเดียวอยู่กับที่โดยไม่เสียการทรงตัว

– สามารถวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้

– สามารถรับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้าง

             เด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี

– สามารถเดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

– สามารถกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว

– สามารถวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว

– สามารถรับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้

             การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เพื่อพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุ่น และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ คุณครูปฐมวัยควรจัดกิจกรรมให้เด็กอนุบาลหรือเด็กปฐมวัยได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นปีนป่ายอย่างอิสระ และเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี เป็นต้น

             ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

การเคลื่อนไหวอยู่กับที่

1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่

             เช่น ตบมือ ผงกศีรษะ เคลื่อนไหวไหล่ เอว มือและแขน มือและนิ้วมือ เคาะเท้าโดยเท้าและปลายเท้าอยู่กับที่

การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

2. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

             เช่น คลาน คืบ เดิน วิ่ง กระโดด สไลด์ ควบม้า ก้าวกระโดด เคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้างหลัง ไปข้างซ้ายข้างขวา หมุนตัว

การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์

3. การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์

             เช่น เคลื่อนไหวร่างกายพร้อมเชือก ผ้าแพร ริบบิ้น และวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสม

การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์

 4. การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ

             เช่น เล่นเกมกลางแจ้ง  อาทิ ลิงชิงบอล ขว้างลูกบอล ถุงทรายโยนลูกบอลหรือวัสดุอื่นลงตะกร้า เตะบอล

การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ

5. การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ

             เช่น เล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นปีนป่าย โหน มุด ลอดเครื่องเล่น  ปั่นจักรยานสามล้อ

โดยส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมการเล่นทั้งการเล่นในห้องเรียน และการเล่นนอกห้องเรียน จะช่วยให้เด็ก ๆ ปฐมวัยสามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้เด็กเป็นคนที่แข็งแรง มีสุขภาพดี ว่องไว และมีจินตนาการดี มีโอกาสสำหรับฝึกฝนทักษะการใช้ให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้

ดังนั้นการจัดกิจกรรมเหล่านี้ให้กับเด็กปฐมวัย ถือเป็นแนวทางที่ดีให้กับครูปฐมวัยหรือครูอนุบาลนำไปใช้ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้เด็กปฐมวัยได้

เด็กแต่ละคนจะเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการแตกต่างกันไป การประเมินพัฒนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ เมื่อคุณครูปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้เด็กอนุบาลแล้ว ก็จำเป็นต้องมีการประเมินพัฒนาการด้วยโดยใช้เอกสารประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยมาเป็นตัวช่วยคู่ใจของคุณครูปฐมวัยทุกคน

หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง เอกสารการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย สื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการจัดประสบการณ์ รวมไปถึง หนังสือซีดี และอื่น ๆ ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยสินค้าทุกชิ้นมีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยกำกับดูแลเนื้อหาให้ถูกต้องชัดเจน จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้กับเด็กนักเรียนและคณะครูอาจารย์ระดับปฐมวัยในทุกสังกัดเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *