โปรแกรมครูแคร์

About Krucare

ผู้ช่วยจัดการงานเอกสารของคุณครู
เพื่อให้ครู “แคร์” นักเรียนได้เต็มที่
ครูแคร์ ให้บริการโปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ช่วยให้คุณครูบันทึกข้อมูลได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งข้อมูลเวลาเรียน บันทึกพัฒนาการ บันทึกการเจริญเติบโตและประวัติเด็กนักเรียน ประมวลและรายงานผลอย่างง่ายดาย พร้อมที่แจ้งเตือนให้การบันทึกข้อมูลต่างๆ เสร็จทันตามกำหนด

Krucare

ออกแบบมาเพื่อโรงเรียนของคุณ

ครูแคร์ ให้บริการโปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่ช่วยให้คุณครูบันทึกข้อมูลได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งข้อมูลเวลาเรียน บันทึกพัฒนาการ บันทึกการเจริญเติบโตและประวัติเด็กนักเรียน ประมวลและรายงานผลอย่างง่ายดาย พร้อมที่แจ้งเตือนให้การบันทึกข้อมูลต่างๆ เสร็จทันตามกำหนด

สำหรับคุณครู

For Teacher

ครูแคร์ ลดเวลาและภาระงานด้านเอกสารของคุณครู ด้วยการบันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียวและออกรายงานได้ตามต้องการ ช่วยให้คุณครูมีเวลาโฟกัสกับการสอนและการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
สำหรับผู้บริหาร

For Director

ครูแคร์ พร้อมรายงานผลข้อมูลได้ทันทีทั้งข้อมูลการเข้าเรียน ข้อมูลพัฒนาการนักเรียน ในสถานศึกษาของท่านและสนับสนุนการทำงานของคุณครูได้อีกด้วย

“ครูแคร์” สามารถช่วยให้คุณครู จัดการงานเอกสารที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย และสามารถดูข้อมูลที่สำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา

เช็คชื่อรายวัน

บันทึกเวลาเรียน

คุณครูสามารถบันทึกเวลาเรียนของเด็กแต่ละคนได้ง่ายดาย เพียงคลิกผ่านอุปกรณ์ที่มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โดย “ครูแคร์” จะคำนวณอัตราการเข้าเรียนที่แบบรายบุคคล ห้อง ระดับชั้น และสถานศึกษาให้อัตโนมัติ
โปรแกรม บันทึกเวลาเรียน
โปรแกรม บันทึกพัฒนาการ
ฟอร์มพัฒนาการ

บันทึกพัฒนาการ

“ครูแคร์” ช่วยคุณครูบันทึกพัฒนาการของนักเรียนได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา คำนวณผลประเมินให้อัตโนมัติ ในรายภาคเรียนและ ปีการศึกษา พร้อมที่จะแจ้งเตือนให้คุณครูประเมินครบ 2 ครั้งในแต่ละภาคเรียน
สร้างรายงาน

รายงานผลได้ทันที

“ครูแคร์” จะแสดงข้อมูลสำคัญในโปรแกรม ทั้งอัตราการมาเรียน ผลการประเมินพัฒนาการ และความคืบหน้าของการบันทึกผล พร้อมทั้งจัดทำรายงานรูปเล่มให้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น
  • สมุดรายงานประจำตัวเด็ก
  • บันทึกผลการประเมินพัฒนาการ
ฟีเจอร์อื่นๆ

Other Function

“ครูแคร์” สามารถช่วยให้คุณครู จัดการงานเอกสารที่จำเป็นได้อย่างง่ายดายและสามารถดูข้อมูลที่สำคัญได้ทุกที่ ทุกเวลา
ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
ทั้ง หลักสูตร 2560 มาตรฐานสถานศึกษา ฯลฯ ซึ่ง ครูแคร์ จะมีการอัพเดทมาตรฐานและตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
เข้าใช้งานง่าย
ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ มือถือ แทบเล็บ ก็สามารถใช้งาน ครูแคร์ ได้ง่ายๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม ข้อมูลอัพเดททันทีตลอดเวลา ลดการใช้กระดาษ และการ พิมพ์เอกสาร
ปลอดภัย
ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับโลก ช่วยจัดเก็บทุกข้อมูลไม่ให้สูญหาย และรักษา ข้อมูลของแต่ละท่านเป็นความลับ