บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย และประถม

หจก. รัฐกุล จัดจำหน่ายบัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยทั้งปลีก และส่ง โดยมีจำหน่ายสำหรับเด็กอายุ 3 ปี – 5 ปี ทั้งสำหรับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อปท), โรงเรียนอนุบาล (อปท) และ โรงเรียนอนุบาล (สพฐ และเอกชน) อีกทั้งยังประถมศึกษา หากต้องการสั่งซื้อจำนวนมาก หรือต้องการเป็นตัวแทนขาย สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์ 081-6257458