บัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อปท.)

หจก. รัฐกุล จัดจำหน่ายบัญชีเรียกชื่อและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อปท.) โดยมีจำหน่ายสำหรับเด็กอายุ 3 ปี – 5 ปี  หากต้องการสั่งซื้อจำนวนมาก หรือต้องการเป็นตัวแทนขาย สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์ 081-6257458