BabyStreet Blog

We’ve picked few topics we’re pretty sure you’ll ❤ to read about. Check back often and enjoy.
เพลงช่วยเสริมพัฒนาการ

เพลงกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เสียงเพลงกับเด็กปฐมวัยมักจะเป็นของคู่กัน สามารถสังเกตได... continue reading
บทบาทหน้าที่ของคุณครูปฐมวัยกับการดูแลร่างกายเด็กวัยอนุบาล

บทบาทหน้าที่ของคุณครูปฐมวัยกับการดูแลร่างกายเด็กวัยอนุบาล

“เด็กวัยอนุบาล” คือ เด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 3 – … continue reading

เกมการศึกษากับการฝึกใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวา

เกมการศึกษากับการฝึกใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวา

“สมอง” เปรียบได้กับหน่วยประมวลผลของร่างกายถือเป็นอวัยวะ… continue reading

นิทานสื่ออนุบาลกระตุ้นการเรียน

นิทาน : สื่ออนุบาลกระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน

ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นคุณครู… continue reading

การรายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และการนำไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การรายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และการนำไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การรายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและการนำไปใช้… continue reading

เรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัยที่คุณครูอนุบาลต้องรู้

เรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัยที่คุณครูอนุบาลต้องรู้

         &… continue reading

การเตรียมพร้อม…จากน้องอนุบาลสู่พี่ประถม

การเตรียมพร้อม…จากน้องอนุบาลสู่พี่ประถม สิ่งจำเป็นสำหรับความพร้อมในการเรียนรู้สำหรับเด็กชั้นปฐมวัยศึกษากับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การเตรียมพร้อม…จากน้องอนุบาลสู่พี่ประถม สิ่งจำเป็นสำหรั… continue reading

สมองกับการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสาร…ของเด็กวัยอนุบาล

สมองของเด็กวัยอนุบาลเป็นสมองที่จัดว่าสร้างสรรค์ ในช่วงอ… continue reading

แนวทางการประเมินพัฒนาการเด็ก

แนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย…ที่คุณครูอนุบาลต้องใส่ใจอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

“การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย” ถือเป็นบทบาทและหน้าที่ที… continue reading

กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

ใส่ใจกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย…ด้วยการส่งเสริมการทำกิจกรรมการเรียนรู้

ขึ้นชื่อว่า “เด็กปฐมวัย” แล้วละก็ ใครหลายคนก็ย่อมเข้าใจ… continue reading

หน้าที่ของคุณครูปฐมวัย…บทบาทที่ยิ่งใหญ่ เป็นมากกว่าอาชีพ

         &… continue reading

เด็กปฐมวัยจะเติบโตอย่างแฮปปี้...ถ้ามีสุขภาพจิตที่ดี

เด็กปฐมวัยจะเติบโตอย่างแฮปปี้…ถ้ามีสุขภาพจิตที่ดี

การที่เด็กหนึ่งคนจะมีพัฒนาการที่ดีจนสามารถเติบโตขึ้นมาไ… continue reading

เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กอนุบาลต้องครอบคลุมทุกด้านในชีวิตประจำวัน

เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กอนุบาลต้องครอบคลุมทุกด้านในชีวิตประจำวัน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นขอบข่ายหน้าที่ที่คุณครู… continue reading

การส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

“เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสร… continue reading

วิธีการที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาลสำหรับคุณครูปฐมวัย

วิธีการที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาลสำหรับคุณครูปฐมวัย

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ถือเป็นกระบวนการที่คุณครูอ… continue reading

6 เทคนิคการรับมือกับพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

บทบาทของคุณครูอนุบาล : อย่าเมินเฉยกับพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่เป็นปัญหา

ครูคือผู้นำทางชีวิต ครูคือผู้ยกดวงจิตให้สูงค่า ครูคือผู… continue reading

“ 2 สื่อ” ส่งเสริมทักษะเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

“ 2 สื่อ” ส่งเสริมทักษะเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

สมองของเด็ก ๆ ปฐมวัย หรือเด็ก ๆ ในช่วงอายุ 3 – 6 ปี จะอ… continue reading

5 ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการปฐมวัย …ที่คุณครูอนุบาลต้องรู้!

5 ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการปฐมวัย …ที่คุณครูอนุบาลต้องรู้!

ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ได… continue reading

เหตุผลที่ครูอนุบาลต้องมี “เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก” รัฐกุล

เหตุผลที่ครูอนุบาลต้องมี “เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก รัฐกุล”

เหตุผลที่ครูอนุบาลต้องมี “เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก รัฐ… continue reading

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์

(1) แผนการจัดประสบการณ์ วันสำคัญทางศาสนา ดาวน์โหลด   (2... continue reading
ข้อน่ารู้กับการเลือกเอกสารเพื่อใช้การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ประเมินพัฒนาการอนุบาล ..เป็นหน้าที่ที่คุณครูต้องใส่ใจทุกวัน

ประเมินพัฒนาการอนุบาล ..เป็นหน้าที่ที่คุณครูต้องใส่ใจทุ… continue reading

ประโยชน์จากการสร้างเสิรมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วย เกมการศึกษา

เกมการศึกษา …ได้มากกว่าความสนุก

เกมการศึกษา …ส่งที่เป็นมากกว่าความสนุก ความท้าทายของคุณ… continue reading

หลักการสอนเด็กออทิสติก

เข้าใจ เรียนรู้ ดูแลไปด้วยกัน…หลักการ สอนเด็กออทิสติก อย่างมีประสิทธิภาพ

การสอนเด็กพิเศษ “ออทิสติก” เรื่องไม่ยาก เทคนิคการสอนครูปฐมวัย ให้เรียนรู้ และทำความเข้าใจ เพื่อสอนเด็กออทิสติก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย

เสริมความแกร่ง สร้างความแข็งแรง…กับการออกกำลัง “มือ” เพื่อ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย

ขึ้นชื่อว่า “เด็กปฐมวัย” ย่อมต้องเป็นช่วงวัยที่ต้องการก… continue reading