ผู้เขียน: admin

7 เทคนิคสอนออนไลน์ เด็กไม่หาย-1 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

7 เทคนิคสอนออนไลน์ เด็กไม่หาย แถมยังชอบเข้าเรียน ที่ครูปฐมวัย ไม่ควรพลาด

เมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู… continue reading

ฝึกเด็กให้คิดรวบยอดได้ดี คิดเชิงเหตุผลได้เป็น-1 หจก.รัฐกุล เป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

ฝึกเด็กให้คิดรวบยอดได้ดี คิดเชิงเหตุผลได้เป็น และคิดตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเอาตัวรอดได้ ต้องทำอย่างไร ?

ทักษะ “การคิด” ของเด็กปฐมวัย จัดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้… continue reading

อยากเป็นคุณครูปฐมวัย ต้องมีคุณสมบัติยังไง ?

อยากเป็นคุณครูปฐมวัย ต้องมีคุณสมบัติยังไง ?

“ ปฐมวัย ” เป็นวัยแห่งการวางรากฐานที่มั่นคงส่งผลให้เติบ... continue reading
เด็กมีปัญหา หา หา หา ต้องหาทางแก้ ! ส่องดู “5 ปัญหาด้านพฤติกรรม” ที่พบได้บ่อยในเด็กอนุบาลไม่ควรปล่อยไว้เด็ดขาด ต้องหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุด

เด็กมีปัญหา หา หา หา ต้องหาทางแก้ ! ส่องดู “5 ปัญหาด้านพฤติกรรม” ที่พบได้บ่อยในเด็กอนุบาลไม่ควรปล่อยไว้เด็ดขาด ต้องหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุด

ปัญหาด้านพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน ถือเป็นอุปสรร... continue reading
กิจกรรมในวงกลม...ใจกลางพัฒนาเด็กปฐมวัย

กิจกรรมในวงกลม…ใจกลางพัฒนาเด็กปฐมวัย

ยิ่งได้ทำกิจกรรม...ยิ่งได้เรียนรู้ ในการเสริมสร้างพัฒนา... continue reading
ผอ. ต้องออกโรง : บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการเชื่อมรอยต่อ ระหว่างระดับชั้นอนุบาล สู่ระดับประถมศึกษาให้ไร้สะดุด ไม่มีขาดตอน

ผอ. ต้องออกโรง : บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการเชื่อมรอยต่อ ระหว่างระดับชั้นอนุบาล สู่ระดับประถมศึกษาให้ไร้สะดุด ไม่มีขาดตอน

“รอยเชื่อมต่อ” ทางการศึกษาที่เด็กทุกคนจะต้องเจอ แบ่งได้... continue reading
เตรียมแผน...เตรียมพร้อม-1

เตรียมแผน…เตรียมพร้อม เขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

“แผนการจัดประสบการณ์”  เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัด… continue reading

เช็กให้ครบ ของมันต้องมี-1

เช็กให้ครบ ของมันต้องมี ในสมุดรายงานประจำตัวเด็ก 1 เล่ม ควรมีอะไรบ้าง ??

สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย เป็นเอกสารที่ใช้ในการสื่อส... continue reading
ล้วงลับ เจาะลึก “นิยามศัพท์หลักสูตรปฐมวัย” เพื่อรู้คำจำกัดความที่ตรงกัน1

ล้วงลับ เจาะลึก “นิยามศัพท์หลักสูตรปฐมวัย” เพื่อรู้คำจำกัดความที่ตรงกัน

การศึกษาในระดับปฐมวัย นับเป็นการวางฐานรากชีวิตของคนคนหน... continue reading
การจัดสภาพแวดล้อมและสำหรับการเรียนรู้ ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560-1

การจัดสภาพแวดล้อมและสำหรับการเรียนรู้ ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560

การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการศึกษาสำ… continue reading

ขั้นตอนการจัดแผนประสบการณ์ ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560 ที่ครูต้องรู้ -1

ขั้นตอนการจัดแผนประสบการณ์ ตามหลักสูตรปฐมวัย 2560 ที่ครูต้องรู้

“แผนประสบการณ์” เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดกิจกรรมเพิ่ม… continue reading

How to จัดตารางกิจวัตรประจำวันสำหรับเด็ก ตัวช่วยเสริมพัฒนาการแบบมีระบบ -1

How to จัดตารางกิจวัตรประจำวันสำหรับเด็ก ตัวช่วยเสริมพัฒนาการแบบมีระบบ

การเริ่มต้นพัฒนาของเด็กช่วงปฐมวัย การทำอะไรที่มีระบบระเ… continue reading

แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดทำขึ้นโดยยึดป… continue reading

รัฐกุลบอกต่อ แนะนำเกมการศึกษา ที่ช่วยฝึกสมองเด็ก-1

รัฐกุลบอกต่อ แนะนำเกมการศึกษา ที่ช่วยฝึกสมองเด็ก

การศึกษาแบบเน้นทฤษฎีลูกเดียวสำหรับเด็กปฐมวัยนั้น อาจจะท… continue reading

6 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย-1

6 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย

“กิจกรรมเสริมประสบการณ์” เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อให้… continue reading

เปิดเหตุผลทำไม “ประเมินพัฒนาการเด็ก” จึงเป็นสิ่งที่ต้องควรทำ

พัฒนาการ (Deverlopment) [น./N] ตามความหมายในพจนานุกรมมี… continue reading

บอกต่อ HOW TO วิธีสังเกตการพัฒนาการเด็ก ที่คุณครูต้องรู้ -1

บอกต่อ HOW TO วิธีสังเกตการพัฒนาการเด็ก ที่คุณครูต้องรู้

ก่อนหน้านี้รัฐกุลได้มีบทความดี ๆ เกี่ยวกับ HOW TO การกร… continue reading

6 พฤติกรรมที่ ‘ครู’ ควรส่งเสริมเพื่อพัฒนาการของเด็ก

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการที่คุณครูจะได้สอนโดยตรงตัวต่อ… continue reading

ทำไม “สมุดรายงานประจำตัว” ถึงจำเป็นสำหรับคุณครู

‘สมุดรายงานประจำตัวเด็ก’ หรือ ที่เรียกกันติดปากกว่า ‘สม… continue reading

แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เมื่อกล่าวถึงแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช… continue reading

การจัดทำองค์ประกอบหลักสูตรปฐมวัย ปี2560 Part 2

ทุกครั้งที่มีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยนั… continue reading

การจัดทำองค์ประกอบหลักสูตรปฐมวัย ปี2560 Part 1

ในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาสำหรับปฐมวัยนั้น จะต้องมีการต… continue reading

ประสบการณ์ที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย ปี2560

12 มาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ ตามหลักสูตรปฐมวัย ฉบับปี 2560

ว่าด้วยเรื่องหลักสูตรปฐมวัย ฉบับปี 2560 นอกจากการกำหนดป… continue reading