เด็กวัยอนุบาล ชอบเล่นบทบาทสมมติมากๆ

เด็กวัยอนุบาล ชอบเล่นบทบาทสมมติมากๆๆๆๆ

ความสามารถทางภาษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เขาสามารถพูดต่อเนื่องเป็นประโยค เล่าเรื่องราวที่นอกเหนือจากเรื่องของตัวเอง และเรื่องในบ้านได้

เขาสามารถจดจำ และเลียนแบบพฤติกรรมของคนใกล้ชิด รวมถึงสิ่งที่พบเห็น

การเล่นบทบาทสมมติ จึงช่วยส่งเสริมความสามารถหลายๆด้าน

ด้านภาษา และการสื่อสาร
ด้านความคิดสร้างสรรค์
ทักษะทางสังคม
เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ เช่นเล่นเป็นช่างไม้ ต้องทำท่าเลื่อยไม้ตอกตะปู เล่นเป็นพ่อครัว ต้องทำท่าผัดกับข้าว
การคิดเลข ผ่านการเล่น เช่น เล่นขายของ เล่นชั่งตวงวัด นับจำนวน

อย่าเพิ่งเร่งรัดให้เขาเรียนรู้แบบจดๆจำๆ นั่งอยู่กับที่ จับดินสอ เร่งเรียนอ่านเขียนเลยค่ะ เพราะไม่เหมาะกับวัยของเขา

เด็กวัยนี้ขอให้เล่นเยอะๆ

เพราะ การเล่นคืองานของเขาล่ะค่ะ และเป็นงานที่หนักมากด้วย

Playing is learning