เทคนิคการเล่นสีของเด็กอนุบาล

วันนี้มีเทคนิคการเล่นสีของเด็กอนุบาลมาฝากเพื่อนครูทุกท่านค่ะ การเล่นสีและการเรียนรู้ศิลปะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กเล็กได้ไม่สิ้นสุดและนี่คือประโยชน์สุดมหัศจรรย์ที่ครูทุกท่านควรรู้ !!!

  • เป็นการเล่นปลายเปิด ช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก
  • พัฒนาสมองซีกขวา
  • ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
  • ช่วยในการสื่อสาร บางครั้งเด็กไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูด หรือ ยังไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองกำลังรู้สึก การให้เด็กได้ทำงานศิลปะ ช่วยให้เขาบรรยายความรู้สึกผ่านงานที่เขาทำได้
  • ช่วยให้มีสมาธิ

วันนี้รัฐกุลนำการเล่นสีมาฝาก 3 แบบค่ะ จะมีการเล่นสีแบบไหนบ้างนั้น ตามรัฐกุลมาดูข้อมูลดีๆกันได้เลยค่ะ

เป็นการเล่นสีแบบจุดสี โดยใช้อุปกรณ์ต่างกัน เริ่มเล่นได้ตั้งแต่เด็กเล็ก ตั้งแต่วัยที่เริ่มจับปากกา ดินสี ขีดเขียนได้ค่ะ ในเด็กเล็ก ถ้าเราให้เขาระบายสี เขาจะขีดเส้น ละเลงสีอย่างอิสระค่ะ จะไม่เป็นแบบระบายสีตามรูปได้เลย การเริ่มให้จุดสี จะช่วยให้เด็กๆเริ่มเรียนรู้ที่จะเล่นอย่างมีขอบเขต และข้อดีคือ ต่อยอดไปสอนเรื่องสี คณิตศาสตร์ ตัวอักษรได้ สามารถปล่อยลูกเล่นอย่างอิสระ บนกระดาษเปล่า หรือจะหาใบงานมาเล่นเป็น guideline ให้เด็กในชั้นเรียนก็ได้อีกด้วยค่ะ

Q Tip Art

กิจกรรมนี้สามารถสอนเด็กปฐมวัย ให้เรียนรู้เรื่อง

  • เรื่องสี ให้จุดลงในช่องให้ตรงหรือถูกสี
  • สอนคณิตศาสตรฺ จุดสีตามจำนวนที่กำหนด
  • สอนตัวอักษร โดยการจุดสีจนกลายเป็นตังอักษร
  • สอนรูปร่าง Shape จุดสีเป็นรูปร่างต่างๆ

Do a Dot

Do a Dot ใช้แท่งสีปลายเป็นวงกลม นิยมเล่นกับเด็กวัยเริ่มจับปากกา เพียงแค่จับสีแล้วป๊มลงบนกระดาษ เป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กได้ฝึกกะระยะให้พอดีช่อง ฝึกการใช้มือ กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสายตาให้ดีขึ้นได้อีกด้วยค่ะ

Finger Print

Finger Print ใช้นิ้วมือปั๊มสี ให้เด็กนักเรียนได้สนุกกับการทำรูปร่าง รูปภาพต่างๆผ่านนิ้วมือของตนเอง เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการความคิด จินตนาการ และสามารถนำไปต่อยอดเป็นกิจกรรมที่กลากหลายได้แบบ Q tip ค่ะ