เตรียมตัวอย่างไร เมื่อลูกต้องไปโรงเรียน

ใกล้เปิดเทอมกันแล้วนะคะ หลายๆบ้านต้องส่งลูกน้อยเข้าโรงเรียน และเพื่อให้การไปโรงเรียนของเด็กนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยลูกให้พร้อม ด้วยการ “เตรียมตัว” และ “เตรียมใจ”

เตรียมตัว
เด็กควรช่วยเหลือตัวเองได้ สื่อสารได้ เช่น ทานอาหารเองได้ บอกอิ่ม หรือ หิว ปวดอึปวดฉี่ได้ และพอเข้าใจว่า บริเวณใดที่ควรไป และไม่ควรไป ซึ่งโดยปกติ เด็กในวัยอนุบาล จะสามารถทำสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นได้แล้ว หากเรื่องใดที่ยังทำไม่ได้ เมื่อเข้าสู่โรงเรียนพบเจอเพื่อนๆ ก็จะทำได้ในเวลาไม่นาน

นอกจากนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่ ควรช่วยเตรียมปรับเวลานอน และตื่นตอนเช้า ให้สอดคล้องกับการไปโรงเรียน โดยเด็กควรนอนตอนกลางคืนให้ได้ 10 ชม. จึงจะถือว่าพักผ่อนเพียงพอ หากนอนน้อยกว่านั้น เด็กๆมักจะไปงอแงที่โรงเรียน

เตรียมใจ 
คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้จิตใจของลูกน้อยพร้อมสำหรับการไปโรงเรียนได้โดย

พาเด็กไปเล่นที่โรงเรียน พบเจอคุณครูก่อนที่จะไปโรงเรียนจริง หากสามารถพาไปได้บ่อยก็จะยิ่งดีค่ะ

พูดคุยกับลูกถึงการไปโรงเรียนในแง่บวก เช่น ไปเล่นกับเพื่อนๆน่าสนุกนะ

เวลาพ่อแม่คุยกันเอง หากลูกอยู่ใกล้ ให้พูดถึงแต่โรงเรียนในแง่บวก หากมีความกังวลหรือคับข้องใจใดๆที่เกี่ยวกับโรงเรียน พ่อแม่ควรพูดคุยกันเองค่ะ

อย่าลืมว่า ลูกสามารถรับรู้ความรู้สึกของเราได้นะคะ หากเรามั่นใจ เชื่อมั่นในตัวลูก ลูกก็จะมั่นใจไปด้วยค่ะ

เสริมสร้างพัฒนาการเด็กอย่างไรให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ!