เด็กๆ ควรเริ่มไปโรงเรียนเมื่อไร ???

บางคนบอกว่าส่งเข้าเร็วๆ เด็กจะได้เข้าสังคม จะได้อ่านออกเขียนเร็ว

บางคนบอกว่า เอาเข้าช้าๆดีกว่า พ่อแม่เลี้ยงเองย่อมดีกับลูกมากกว่า ไม่จำเป็นต้องเร่งวิชาการ

จริงๆแล้ว วัยที่เหมาะสมกับการเข้าโรงเรียนนั้น ตั้งแต่สามขวบปลายๆ เป็นต้นไป เพราะเด็กถึงวัยที่พร้อมจะแยกจากพ่อแม่ มีทักษะการช่วยเหลือตัวเอง สามารถสื่อสารบอกความต้องการของตนเองได้มากพอสมควร

นอกจากอายุของเด็กแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ควรนำมาพิจารณาด้วย

เช่น พ่อแม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงเองหรือไม่/ พ่อแม่ต้องกลับไปทำงานเมื่อไร /มีญาติหรือคนดูแลช่วยหรือไม่ /ญาติหรือผู้ดูแลเลี้ยงดูแนวไหน /ค่าใช้จ่ายในการส่งเข้าโรงเรียน/ ความใกล้-ไกลของโรงเรียน

หลายครอบครัว มีผู้ดูแลหลัก (อาจจะเป็น พ่อ แม่ ปู่ย่าตายาย ญาติ หรือพี่เลี้ยง)ที่มีความพร้อมทางด้านเวลาให้เด็กเต็มที่ ก็สามารถดูแลเด็กได้เอง และอาจพิจารณาส่งเข้าโรงเรียน ประมาณ 4-5 ขวบ หรือ เลือกเป็น home school สอนลูกเองเลยก็เป็นได้

แต่

บางครอบครัว ทำงานทั้งพ่อทั้งแม่ ไม่มีผู้มาช่วยดูแลลูก

บางครอบครัว มีผู้ช่วยดูแล แต่ต่างคนต่างช่วย ใครว่างก็ผลัดกันมาดู ไม่มีคนที่เป็นหลักให้เด็ก

บางครอบครัว มีผู้ดูแล แต่เลี้ยงดูอย่างไม่มีคุณภาพ เช่น กินข้าวไม่เป็นเวลา ให้เด็กทานแต่ขนม ให้เด็กดูทีวี ดูแทบเลตทั้งวัน

หากพิจารณาปัจจัยต่างๆแล้วพบว่า ส่งเด็กไปโรงเรียนเหมาะสมกว่า ก็สามารถนำเด็กไปโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ก่อน 4 ขวบได้

ทั้งนี้ การไปโรงเรียนของเด็กวัยอนุบาลนั้น ไม่ควรมุ่งหวังให้เด็กอ่านออกเขียนได้ แต่ควรมุ่งหวังให้เด็กได้พัฒนาทักษะ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ความมีระเบียบวินัย การช่วยเหลือตัวเอง และการเข้าสังคม

และสำหรับเด็กวัยอนุบาลนั้น พ่อแม่คือคนที่สำคัญที่สุด ถึงแม้พ่อแม่จะส่งลูกไปโรงเรียนแล้ว เมื่อรับลูกกลับบ้าน ก็ควรใช้เวลาเต็มที่อย่างมีคุณภาพกับลูกด้วยเช่นกัน

เทคนิคการเล่นสีของเด็กอนุบาล