เลือกโรงเรียนอย่างไรดี ???

เลือกโรงเรียนที่ใกล้บ้าน เนื่องจากเด็กวัยอนุบาลควรใช้เวลากับพ่อแม่ให้มากที่สุด กลับมาจากโรงเรียน ควรได้เล่นกับพ่อแม่ เล่านิทาน ฝึกหัดทำงานบ้าน และพ่อแม่เองก็ไม่เหน็ดเหนื่อยกับการไปรับไปส่งลูก

ค่าเทอมเหมาะสม ควรเลือกโรงเรียนที่พ่อแม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดไหว บางโรงเรียนนอกจากค่าเทอม ยังมีค่าเสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรม เพิ่มเติมอีก และหากมีลูกหลายคน ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็จะยิ่งทวีคูณ

หากต้องส่งค่าเทอมเยอะเกินไป พ่อแม่จะเริ่มเครียด อาจจะเลือกแก้ปัญหาด้วยการรับงานเพิ่ม ซึ่งแปลว่าจะมีเวลาให้ลูกน้อยลงไปอีก

จำไว้ว่า สิ่งที่ลูกต้องการจากพ่อแม่มากที่สุด คือ เวลา

คุณครูมีความรู้ความสามารถ ไว้ใจได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีได้ เนื่องจากเด็กวัยอนุบาลจะเรียนรู้จากการเลียนแบบและทำตาม หากคุณครูเป็นต้นแบบที่ดี เด็กก็จะเรียนรู้และมีพฤติกรรมที่ดีตามไปด้วย

สภาพแวดล้อมเหมาะสม มีบริเวณให้วิ่งเล่น มีความปลอดภัย สะอาด เป็นสัดส่วน มีพื้นที่โปร่งโล่ง

ส่วนเรื่องแนวการสอนนั้น แม้ผู้เขียนจะสนับสนุนให้เด็กได้เล่นให้มากที่สุด โดยไม่เร่งเรียนเขียนอ่าน แต่ก็ตระหนักดีว่าบางท่านอาจมีความต้องการและความจำเป็นแตกต่างกัน

จึงอยากแนะนำให้เน้นที่ข้อแรก คือเลือกเรียนใกล้บ้าน ให้เด็กๆได้มีเวลากลับมาเล่นกับพ่อแม่ให้เยอะที่สุดค่ะ