ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เอกสารพัฒนาการเด็ก

เด็กปฐมวัยคือวัยที่มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านสมอง และการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากทั้งครอบครัวและที่โรงเรียน  โดยต้องส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรอบด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เต็มที่ การส่งเสริมพัฒนาการอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเด็กวัยนี้ คือ “การฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก”

การฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย คือ การเน้นทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อมือและกล้ามเนื้อตาซึ่งทั้งสองส่วนนี้ล้วนทำงานเกี่ยวข้องกัน ให้มีการทำงานประสานสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าเป็นการฝึกใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ รวมถึงการใช้มือและการใช้สายตาในการทำกิจกรรมบางอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อตา และพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของร่างกายได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน

การฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กอนุบาล คือสิ่งที่ ครูปฐมวัย จำเป็นต้องดูแลและใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะกล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อมือและกล้ามเนื้อตานั้น จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเขียนและการเรียนของเด็กๆ ให้มีการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เป็นผลดีต่อเด็กๆ ในอนาคต

การฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัน 5 ช่วงอายุผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่คุณครูอนุบาลควรรู้ มีดังนี้…

การฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กวัย 1 ขวบ

วัย 1 ขวบ ในวัยนี้กล้ามเนื้อมือจะค่อยๆ แข็งแรงขึ้น สามารถเริ่มควบคุมมือได้ หยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆ และสามารถบังคับนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ในการหยิบของจากพื้นได้ โดยสามารถฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กวัย 1 ขวบได้ดังนี้

– ฝึกหยิบขนมใส่ถ้วย

– ให้เด็กๆ ลองขีดเส้นยุ่งๆ ตามแต่จินตนาการ

– ลองฝึกการเทขนมเลียนแบบตามที่คุณครูทำให้ดู

– ฝึกให้ต่อก้อนไม้ได้ 2 ชั้น

– ฝึกจับดินสอแบบกำทั้งมือ

การฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กวัย 2-3 ขวบ

วัย 2 -3 ขวบ ในวัยนี้เด็ก ๆ จะสามารถใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ในการหยิบของชิ้นเล็ก ๆ ได้ถนัดมากขึ้น สามารถเริ่มขีดเขียน ลากเส้นตรง เส้นโค้ง และวงกลมตามรอยปะได้ โดยสามารถฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กวัย 2 -3 ขวบได้ดังนี้

– ต่อก้อนไม้ 4-8 ชั้น

– เลียนแบบวาดเส้นตั้งเส้นตรง

– เลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกัน

การฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กวัย 3-4 ขวบ

วัย 3 -4 ขวบ ในวัยนี้กล้ามเนื้อมือจะมีการพัฒนาดีมากขึ้นตามลำดับ สามารถใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว ควบคุมนิ้วมือและมือได้ดี โดยสามารถฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กวัย 3- 4ขวบได้ดังนี้

– ชูนิ้วหัวแม่มือ

– ลอกรูปวงกลม

– เริ่มจับดินสอแบบเคลื่อนไหวทั้งแขนโดยจับ 3 นิ้ว

การฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กวัย 4-5 ขวบ

วัย 4 -5 ขวบ เด็กอนุบาลในวัยนี้สามารถควบคุมนิ้วมือและมือได้ดีมากขึ้น มีทักษะการใช้มือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว โดยสามารถฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กวัย 4-5 ขวบได้ดังนี้

– วาดรูปคน 3 ส่วน

– ลอกรูปกากบาท

– ชี้เส้นที่ยาวกว่า สั้นกว่า

การฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กวัย 5-6 ขวบ

วัย 5 -6 ขวบ เด็กในวัยนี้จะชอบเล่นหรือทำสิ่งต่างๆ ที่มีการใช้นิ้วและมือมากขึ้น โดยสามารถฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กวัย 4-5 ขวบได้ดังนี้

– วาดเลียนแบบ

– วาดคน 6 ส่วน

– ลอกรูป

– จับดินสอได้ถูกต้อง tripod dynamic

นอกจาก การฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ตามช่วงวัยเหล่านี้ ก็ยังมีกิจกรรมมากมายที่คุณครูอนุบาลสามารถให้เด็ก ๆ ฝึกฝนได้จากการเล่นสนุกที่แฝงไปด้วยการเรียนรู้ โดยจะใช้ สื่อการเรียนการสอนอนุบาล ที่เป็นของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานกล้ามเนื้อมือและกล้ามเนื้อตาให้กับเด็ก ๆ เช่น บล็อกแบบต่าง ๆ ร้อยลูกปัด เล่นดนตรี เช่น ตีกลอง  พับกระดาษ ระบายสี วาดภาพ ปั้นดินน้ำมัน เป็นต้น

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาทั้งกล้ามเนื้อ สายตา ระบบประสาท หากกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงแล้ว การพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะดีตาม สามารถพัฒนาเติบโตได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กบกพร่อง ก็อาจมีส่วนทำให้พัฒนาการด้านอื่น ๆ บกพร่องตามได้ด้วย นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่คุณครูปฐมวัยจะต้อง เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก เพื่อให้รู้ว่าเด็กๆ มีการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าอย่างไร หรือยังบกพร่องในส่วนไหน ข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการจะมีส่วนช่วยคุณครูในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และชี้ให้เห็นความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามวัยได้มากที่สุด

‼️ตัวช่วยจดบันทึกที่ #ครูอนุบาล ต้องมี ‼️ บันทึกครบ ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องร่างเอง
#รัฐกุล นำมาให้คุณแล้ว 👉 เอกสารประเมินพัฒนาการ การศึกษาปฐมวัย 👈
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
✅ สมุดรายงานประจำตัวเด็ก แบบ อ.01
✅ บัญชีเรียกชื่อ และ แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ แบบ อ.02
‼️ในราคาเริ่มต้นเพียงเล่มละ 25 บาทเท่านั้น ‼️

สอบถามสั่งซื้อเอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก
📲 m.me/rathakun11/
📲 Line ID: @rathakun11 (ใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ )
หรือ คลิ๊ก https://line.me/R/ti/p/%40rathakun11
☎️ 081-6257458 , 0896911094
หจก.รัฐกุล “ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณครูอนุบาล”
.
#เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก #บัญชีเรียกชื่อ #แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ #สื่อการเรียนการสอน #ปฐมวัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *