สร้างสุขให้กับเด็กปฐมวัย1+rathakun
สร้างสุขให้กับเด็กปฐมวัย2+rathakun

          เด็กปฐมวัย จัดเป็นวัยที่อยู่ในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต ถือเป็นช่วงที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจากประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เด็กได้รับ และเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญที่สุด เนื่องจากสมองของเด็กในช่วงอายุนี้จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว คุณครูผู้มีหน้าที่หลักในการดูแลและให้ความรู้กับเด็กปฐมวัย จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการ หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา รวมไปถึงลักษณะนิสัยอีกด้วย โดยประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็กได้รับเมื่ออยู่ในช่วงปฐมวัย จะอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของสมองของเด็กซึ่งมีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สร้างสุขให้กับเด็กปฐมวัย3+rathakun

          การพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องนี้ โดยเฉพาะพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ จะเชื่อมโยงไปถึง “ความสุขของเด็กปฐมวัย” ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

          การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ เด็กปฐมวัย จัดว่าเป็นกิจกรรมอันมีความสำคัญในการช่วยสร้างความสุขให้เกิดขึ้นเด็กปฐมวัย เพราะเมื่อเด็กมีความสุข ก็จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กได้มากกว่า และถ้าหากหากเด็กขาดความสุขไปก็จะส่งผลต่อพัฒนาการ ทำให้พัฒนาการด้าน ๆ ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็น อันจะส่งผลต่ออารมณ์ พฤติกรรม พัฒนาการด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็กต่อไปในอนาคต

          เด็กปฐมวัยที่มีความสุขจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มสดใส หัวเราะได้อย่างร่าเริง รู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กได้ทำหรือมีส่วนร่วม ซึ่งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความร่าเริงสนุกสนานเหล่านี้ คือสิ่งที่แสดงออกถึงความพึงพอใจ อบอุ่นใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กแต่ละคนได้รับได้เป็นอย่างดี

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการสร้างความสุขให้กับเด็กปฐมวัยนั้น สามารถทำได้โดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

การทำกิจกรรมศิลปะและดนตรี

สร้างสุขให้กับเด็กปฐมวัย4+rathakun

          เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กแต่ละคนเลือกถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกอย่างอิสระ ผ่อนคลายไปกับศิลปะและดนตรี เช่น งานเขียนภาพ งานระบายสี งานปั้น งานประดิษฐ์  การฟังเพลง การแสดงออกด้วยท่าทาง การเต้นไปตามจังหวะ ท่วงทำนอง เสียงเพลง โดยจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เด็ก ๆ ปฐมวัยสามารถร่วมกิจกรรมอย่างมีอิสระและมีความสุข โดยจะมีการผสมผสานสุนทรียภาพในจิตใจเกิดเป็นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ออกมา

การทำกิจกรรมเล่นกลางแจ้ง

สร้างสุขให้กับเด็กปฐมวัย5+rathakun

         เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสนุกสนานและความแข็งแรงของร่างกายให้กับเด็ก ๆ ปฐมวัย โดยการเล่นอิสระกลางแจ้งนั้น จะเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มุ่งพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ และยังเป็นการให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสคิดตัดสินใจที่จะเล่นอย่างอิสระด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น การเล่นทราย จะทำให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ สร้างความพอใจ ผ่อนคลายความเครียด เสริมจินตนาการ เกิดความสร้างสรรค์ ทำให้เด็กแต่ละคนมีความสุขกับกิจกรรมที่ตนเองได้เลือกทำอย่างสมัครใจ

การทำกิจกรรมฟังนิทานสร้างสรรค์

สร้างสุขให้กับเด็กปฐมวัย6+rathakun

           เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาความสามารถทางภาษา โดยจะมีการใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังการรักการอ่าน ช่วยกระตุ้นเซลล์สมองของเด็กให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานขณะฟังนิทานที่คุณครูเล่า ส่งเสริมให้เด็กมีความสุข เพราะเด็กได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการ เด็ก ๆ จะรู้ตื่นตาตื่นใจ ตื่นเต้น และร่วมลุ้นไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนิทาน เรียกได้ว่าบรรยากาศในการเล่านิทานถือเป็นความสุขในชั้นเรียนปฐมวัยอย่างแท้จริง

           คุณครูปฐมวัยมีความสำคัญในการทำให้เด็กปฐมวัยมีความสุข หากคุณครูปฐมวัย สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม ให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับเด็กแต่ละคนได้ ก็จะทำให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจดี ส่งผลให้เด็ก ๆ เกิดการยอมรับนับถือตนเอง รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี อันจะทำให้เด็กมีความสุขตามมา เมื่อเด็กมีความสุข ก็จะเป็นผลดีในหลาย ๆ ด้าน ไม่ใช่เพียงแต่ผลดีต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยเท่านั้น แต่ยังทำให้เด็กปฐมวัยมีกำลังใจ มีแรงจูงใจในเรียนรู้และทำกิจกรรมต่าง ๆ  เปิดใจให้กับสิ่งใหม่ ๆ ได้ไม่ยาก เอาตัวรอดได้อย่างฉลาด แถมยังสามารถทนต่อความขัดแย้งได้ดี ทำให้เด็ก ๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในอนาคตอย่างไม่ยากเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *