ส่งเสริมพัฒนาการด้านการวาดของเด็กตามอายุในช่วงวัยอนุบาล

การวาดรูป  ไม่ว่าจะได้ผลงานออกมาสวยงาม หรือเละๆ เลอะๆ เทอะๆ จะเป็นศิลเปรอะหรือศิลปะต่างก็นับว่า “ดีต่อเด็กปฐมวัย” เป็นอย่างมาก

การวาดรูปถือเป็นกิจกรรมทางด้านศิลปะที่ให้ประโยชน์ต่อเด็กๆ ในช่วงวัยอนุบาลให้หลายด้านมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ พร้อมทั้งส่งเสริมจินตนาการของเด็กๆ ให้โลดแล่นและเปล่งประกาย

การวาดรูปนั้นเรียกได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นด้านทักษะการเขียนให้กับเด็กๆ เลยก็ว่าได้ เพราะเด็กๆ จะได้เรียนรู้ถึงการเคลื่อนไหว การจับดินสอ ถึงแม้ว่าในช่วงแรกอาจจะเริ่มต้นด้วยความผิดๆ ถูกๆ ไม่ถนัดมือ ยังควบคุมทิศทางและน้ำหนักของเส้นไม่ได้ แต่ถ้าได้รับคำชี้แนะ สั่งสอนจากคุณครูปฐมวัย ผู้ปกครอง ทักษะของเด็กๆ ก็จะพัฒนาอย่างดีขึ้นเรื่อยๆ ได้ มีความคล่องแคล่วมากขึ้น กล้ามเนื้อมัดเล็กทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรง และทำงานประสานสัมพันธ์ตาได้ดี  ทักษะการเขียนก็จะดีตามและเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติมากๆ

เด็กๆ บางคนเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์และฝีมือซ้อนเร้นอยู่ สามารถวาดรูปออกมาได้ดี เป็นที่น่าภูมิใจ แต่อย่างไรก็ตามการวาดก็ยังถือว่าเป็นทักษะที่ต้องได้รับการสอนและฝึกฝน เด็กๆ บางคนที่ไม่ได้เกิดมามีพรสวรรค์ในเรื่องของการวาดรูป ก็สามารถกลายเป็นคนที่มีความสามารถด้านศิลปะได้ ถ้าได้รับการปลูกฝังและฝึกฝนอย่างถูกต้องและต่อเนื่องมาตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งคุณครูอนุบาลเองก็มีส่วนอย่างมากที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการวาดให้กับเด็กๆ

โดยคุณครูปฐมวัยสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านการวาดของเด็กตามอายุในช่วงวัยอนุบาล ได้ดังนี้…

ส่งเสริมพัฒนาการด้านการวาดของเด็กอายุ 2-3 ขวบ

อายุ 2-3 ขวบ

คุณครูอนุบาลสามารถเริ่มส่งเสริมพัฒนาการด้านการวาดให้กับเด็กๆ ปฐมวัย ช่วงอายุ 2-3 ขวบได้จากการเตรียมอุปกรณ์การวาดให้กับเด็กๆ อย่างพอดีมือ เช่น ดินสอสี หรือสีชอล์ก ซึ่งจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆ พัฒนาได้เป็นอย่างดี จากนั้นเริ่มให้เด็กๆ วาดสิ่งที่ตัวเองสนใจ วิธีนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆ สนใจการวาดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ควรหากิจกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนอนุบาลที่เกี่ยวกับการจับหรือบีบสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆ เช่น การร้อยลูกปัด การปั้นแป้งโด การตัดกระดาษ  ยิ่งกล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาเด็กๆ ก็จะสามารถจับดินสอได้ดีขึ้นได้

ส่งเสริมพัฒนาการด้านการวาดของเด็กอายุ 4-6 ขวบ

อายุ 4-6 ขวบ

เด็กๆ ในวัยนี้จะเริ่มวาดเส้นตรงและวาดวงกลมได้อย่างคล่องแคล่ว ทักษะการจับดินสอหรืออุปกรณ์การวาดอื่นๆ ก็ดีขึ้นมาก คุณครูสามารถฝึกฝนพัฒนาการด้านการวาดของเด็กๆ โดยให้เด็กๆ ฝึกเติมเส้นต่างๆ ในรูปทรงที่ดึงดูดความสนใจของเด็กๆ อาจจะเป็นในรูปแบบของเกม เช่น เกมเขาวงกต โดยกำหนดเส้นจากบนลงล่างและซ้ายไปขวา กำหนดจุดเริ่มต้นอยู่บนเส้นให้เด็กลากจนสุดทาง หรือการฝึกวาดวงกลมแบบทวนเข็มนาฬิกา และคุณครูอนุบาลควรเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้วาดรูปอย่างง่ายๆ ตามแต่จินตนาการของเด็กๆ เมื่อเด็กๆ วาดออกมาแล้วก็ควรชื่นชม ชมเชย อาจจะนำไปติดไว้ในบอร์ดผลงาน เพื่อให้เด็กๆ รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดเจตนคติที่ดีในการวาด

3 กระบวนการพื้นฐานสำคัญทางความคิดในการวาดรูปของเด็ก

นอกจากการส่งเสริมพัฒนาการด้านการวาดตามวัยดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว สิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้เด็กๆ มีพัฒนาการด้านการวาดที่ดี ก็คือคุณครูอนุบาลต้องส่งเสริม พื้นฐานสำคัญอย่างกระบวนการทางความคิดในการวาดรูปของเด็ก ผ่าน 3 กระบวนการดังนี้…

1. เรียนรู้การวาดผ่านการจดจำ

ก่อนที่เด็กจะเรียนรู้การวาด คุณครูจะต้องให้เด็กฝึกจดจำรูปร่างและรูปภาพต่างๆ เช่น เส้นตรง เส้นประ เส้นหยัก เส้นโค้ง เส้นคลื่น สี่เหลี่ยม วงรี วงกลม เป็นต้น เนื่องจากมีความสำคัญมากๆ เพราะรูปร่างพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้จะถูกใช้ในการวาดรูปต่อไปในอนาคต

2. เรียนรู้การวาดจากการสร้างจากรูปทรง

เมื่อเรียนรู้รูปร่างและรูปทรงต่างๆแล้ว คุณครูก็สามารถฝึกให้เด็กๆ รูปร่างหรือรูปทรงต่างๆ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยมและเส้น มาสร้างเป็นรูปวาดอย่างง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ดอกไม้ เป็นต้น

3. เรียนรู้การวาดจากการสร้างรูปร่างและรูปภาพที่สมบูรณ์แบบ

หลังจากการจดจำและสร้างขั้นตอนเด็ก ๆ จะเริ่มวาดรูปได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแล้ว         คุณครูต้องไม่ลืมว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน ควรมุ่งเน้นไปที่ความพร้อมด้านการวาดที่เหมาะสมตามวัยของเด็กมากกว่าจะเป็นที่ตัวผลงาน “เอกสารประเมินพัฒนาการเด็ก”  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณครูสามารถประเมินพัฒนาการด้านการวาดและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กว่าเป็นไปตามวัยหรือไม่ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่า เพื่อให้คุณครูสามารถหากิจกรรมการฝึกฝนการวาดที่เหมาะสมกับเด็กๆ แต่ละคนได้ต่อไป

หากสนใจเอกสารประเมินพัฒนาการเด็กที่ได้มาตรฐาน กรอกและสรุปผลง่าย หรือสื่อการเรียนการสอนอนุบาลอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ  สามารถติดต่อได้ที่
โทร 081-6257458 / 089-6911094
Line @rathakun11
Fax 043-340335
Email  rathakun11@gmail.com
รัฐกุล ผู้ช่วยที่ดีที่สุดของครูอนุบาล