ความฉลาดทางอารมณ์ หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า EQ นั้น เป็นความสามารถในการเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของตนได้ และยังทั้งยังสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

                           “EQ” ประกอบด้วย “องค์ประกอบ 3 ด้าน” ดังนี้

                             ด้านดี  คือความสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้แก่ รู้จักอารมณ์ตนเอง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด

                             ด้านเก่ง คือความสามารถที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ได้แก่ มีความกระตือรือร้นสนใจ ใฝ่รู้ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ และกล้าพูดกล้าบอก

                             ด้านสุข คือสามารถสร้างความสุขให้ตนเองได้ ได้แก่ มีความพอใจ ในชีวิต มีความอบอุ่นใจ และมีความสนุกสนานร่าเริง

             คุณครูปฐมวัยในฐานะที่ต้องมีส่วนช่วยส่งเสริมและสร้างความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ให้กับเด็กปฐมวัย ก็ต้องรู้จักสังเกตและประเมินเด็กแต่ละคนว่ามี EQ มากหรือน้อยเพียงใด  ซึ่งคุณครูสามารถใช้ “แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์” นำมาประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก เพื่อที่คุณครูจะรู้จักเด็กได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น และเพื่อให้คุณครูปฐมวัยได้รู้ว่าเด็กแต่ละคนควรจะต้องได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้านใด อันจะส่งผลให้เด็กสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างมีพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ดีอย่างรอบด้าน

 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี สำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *