เด็กมีปัญหา หา หา หา ต้องหาทางแก้ ! ส่องดู “5 ปัญหาด้านพฤติกรรม” ที่พบได้บ่อยในเด็กอนุบาลไม่ควรปล่อยไว้เด็ดขาด ต้องหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุด

เด็กมีปัญหา หา หา หา ต้องหาทางแก้ ! ส่องดู “5 ปัญหาด้านพฤติกรรม” ที่พบได้บ่อยในเด็กอนุบาลไม่ควรปล่อยไว้เด็ดขาด ต้องหาทางแก้ไขให้เร็วที่สุด

ปัญหาด้านพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน ถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเรียนรู้ในช่วงวัยเริ่มต้นของชีวิต แน่นอนว่าย่อมส่งผลให้เด็กปฐมวัยที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ไม่สามารถมีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมตามวัย อันจะก่อให้เกิดปัญหาในด้านการเรียน การใช้ชีวิต การปรับตัว การมีทัศนคติที่ดี ซึ่งหากปล่อยไว้ก็จะเป็นผลเสีย และค่อย ๆ ก่อเกิดเป็นพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดปัญหาของสังคมตามมาได้ แล้วปัญหาด้านพฤติกรรมที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย มีอะไรบ้าง ? ตามมาดูคำตอบไปพร้อม ๆ กันได้เลย

เด็กพูดช้า

แก้ไข ปัญหาเด็กพูดช้า

ลักษณะ : ปัญหาเด็กพูดช้า จะมีพัฒนาการของการพูดที่ไม่เป็นไปตามอายุ จะพูดเป็นประโยคสั้น ๆ พูดเป็นคำ ๆ ทำให้มีปัญหาการสื่อสารกับผู้อื่น

สาเหตุ :  ส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทำให้เด็กพูดช้า เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ไม่พยายามกระตุ้นให้เด็กพูดสื่อสารออกมา หรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กได้ เด็กจึงเลือกที่จะไม่พูดออกมา นอกจากนี้แล้วสาเหตุที่ทำให้เด็กพูดช้า ยังมาจากการบกพร่องของพัฒนาการ เช่น เด็กกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะชัก เด็กกลุ่มอาการออทิสติก รวมไปถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

การแก้ไข : คุณครูปฐมวัยสามารถให้ความช่วยเหลือและหาทางออกให้กับเด็กที่มีพฤติกรรมพูดช้าได้โดยการฝึกให้เด็กพูดหรือออกเสียงในสภาวะแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ให้เด็กรู้สึกสนุกในการทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญก็คือต้องไม่บังคับว่าเด็กต้องออกเสียงหรือพูดตามให้ได้ในทันทีทันใด ลองพยายามสอนให้เด็กพูดคำง่าย ๆ ในชีวิตประจำ และต้องลองสังเกตดูว่าเด็กชอบหรือสนใจในเรื่องอะไร จากนั้นค่อย ๆ ชวนเด็กคุยในเรื่องนั้น ๆ แต่หากการที่เด็กพูดช้าเกิดจากความบกพร่องทางการได้ยิน ควรพาไปพบแพทย์เพื่อรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม

เด็กขาดสมาธิ

แก้ปัญหา เด็กขาดสมาธิ

ลักษณะ : โฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนาน ๆ ไม่ได้ มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอด มีช่วงความสนใจในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดน้อยมาก

สาเหตุ : บางครั้งการที่เด็กปฐมวัยไม่มีสมาธิในชั้นเรียน ก็มีสาเหตุมาจากกิจกรรมการสอนของคุณครูไม่น่าสนใจ รวมไปถึงมีระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้หากเด็กได้รับน้ำตาลมากเกินไปในแต่ละวันอาจจะทำให้เด็กรู้สึกคึกคักจนไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดได้นาน ๆ

การแก้ไข : คุณครูปฐมวัยจะต้องจัดกิจกรรมที่น่าสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และพยายามให้เด็กกินของหวานน้อยลง ให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม

เด็กขี้อิจฉา

แก้ปัญหา เด็กขี้อิจฉา

ลักษณะ : รังแกคนที่ตัวเองอิจฉา จนแอบทำร้ายร่างกายและทำลายสิ่งของ เพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจ

สาเหตุ : มาจากการที่เด็กรู้สึกไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูเท่ากับเด็กคนอื่น ๆ เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม จึงแสดงพฤติกรรมไม่ดีออกมาเพื่อเรียกร้องความสนใจ

การแก้ไข : พยายามปรับความคิดความเข้าใจของเด็กและปฏิบัติต่อเด็กในด้วยความเท่าเทียมกันทั้งในการกระทำและคำพูด ควรให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของเด็กให้มากขึ้น รวมไปถึงพยายามชมเชยเด็กอย่างเหมาะสม

เด็กติดจอ

แก้ปัญหา เด็กติดจอ

ลักษณะ : รู้สึกหงุดหงิดหรือหดหู่เวลาที่ไม่ได้เล่นโทรศัพท์มือถือ แท็บแล็ต หมดความสนใจในกิจกรรมรอบตัว รวมไปถึงขาดสมาธิระหว่างทำกิจกรรมอื่น ๆ

สาเหตุ : มาจากการที่พ่อแม่ของเด็ก ปล่อยให้เด็ก เล่นตามลำพัง หรือไม่มีกำหนดระยะเวลาในการเล่นในแต่ละวัน

วิธีแก้ไข : หากิจกรรมอื่นให้เด็กทำเพื่อลดการเล่นหรือใช้สื่อต่าง ๆ โดยพยายามให้เด็กได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริง เช่น การอ่านหนังสือ หรือฟังนิทานร่วมกัน เล่นในสนามเด็กเล่น ก็จะสามารถช่วยให้เด็กลด ละ เลิก พฤติกรรมติดจอได้

เด็กไม่อยากมาโรงเรียน

การแก้ไขปัญหา เด็กไม่อยากมาโรงเรียน

ลักษณะ : มีการต่อต้าน ขัดขืน งอแง ไม่อยากมาโรงเรียน และยังปรับตัวเข้ากับคุณครู เพื่อน และกิจวัตรในห้องเรียนไม่ได้

สาเหตุ : เด็กยังปรับตัวเข้ากับคุณครูผู้สอน เพื่อน และการปฏิบัติตามตารางกิจกรรมประจำวันของโรงเรียนไม่ได้ รวมไปถึงการอบรมเลี้ยงดูที่ขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง

วิธีแก้ไข : คุณครูปฐมวัยควรเตรียมความพร้อมที่จะรับเด็กเมื่อเปิดเรียน ทั้งตัวผู้สอน บรรยากาศภายในห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ และกิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมาโรงเรียนให้กับเด็ก รวมไปถึงให้ความรู้ผู้ปกครอง และร่วมมือกันเตรียมเด็กให้มีความพร้อมในการมาโรงเรียน และที่สำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามให้กำลังใจกับเด็กอย่างสม่ำเสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *